Politica de confidențialitate în conformitate cu GDPR UE

Tchibo Brands SRL

 

 

Obiectul

Mulți consumatori, furnizori de servicii, clienți, împuterniciți și angajați transmit zilnic date cu caracter personal către Tchibo Brands SRL. Ca parte a responsabilității corporatiste, Tchibo Brands SRL consideră că trebuie să ia toate măsurile ce se impun în scopul asigurării protecției informațiilor și datelor cu caracter personal care îi sunt încredințate. Prin urmare, respectarea principiilor privind protecția datelor cu caracter personal, principii precum reducerea la minimum a datelor, transparența, confidențialitatea și securitatea acestora, sunt o prioritate pentru Tchibo Brands SRL.

Obiectivul pe care ni l-am propus este acela de a stabili Politica de confidențialitate într-o manieră în care toată lumea să poată avea acces rapid la informațiile principale legate de scopurile pentru care Tchibo Brands SRL prelucrează datele cu caracter personal colectate. Mai mult decât atât, persoanelor care doresc informații mai detaliate li se va facilita această posibilitate. Toate informațiile de mai jos se referă la utilizarea serviciilor digitale prin PC-uri, smartphone-uri, tablete și alte dispozitive mobile sau staționare care pot fi conectate la Internet. Responsabilitatea privind modul de configurare a dispozitivelor utilizate, privind actualizarea permanentă și la timp a acestora, aparține doar utilizatorilor acestor dispozitive. Totodată, utilizatorii ar trebui să verifice și să se familiarizeze, în mod constant, cu versiunile actualizate, atât ale Politicilor care aparțin Tchibo Brands SRL, cât și ale celor ce aparțin partenerilor acestuia (vezi sectiunea ”Marcaje sociale / plug-in-uri sociale”).

Vă rugăm să citiți cu atenție Politica de confidențialitate. Dacă aveți orice fel de întrebări sau obiecții cu privire la această politică de confidențialitate, le puteți transmite oricând la adresa de e-mail dataprotection@tchibo.ro.

Această Politică de confidențialitate conține informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal pe următoarele site-uri web ale Tchibo Brands SRL și procesele digitale corespunzătoare:

1. www.tchibo.ro

2. cafeauapromisa.ro

În cazul în care serviciile noastre digitale vă oferă posibilitatea de a ne furniza opțional datele dumneavoastră personale, vă rugăm să decideți ce date cu caracter personal doriți să ne furnizați. Pentru a avea posibilitatea de a vă furniza informațiile solicitate, câmpurile obligatorii din formularele de contact sau secțiuni similare, marcate în mod corespunzător, trebuie completate. Furnizarea oricăror date, în plus, față de cele menționate, se va realiza în mod voluntar, astfel de câmpuri fiind facultative iar datele și informațiile acestea vor fi utilizate pentru optimizarea serviciilor pe care vi le oferim și, dacă este cazul, în scopuri statistice.

Informațiile suplimentare privind cele menționate, urmează să fie detaliate în următoarele capitole.

Datele de contact ale Operatorului

Pentru orice fel de întrebări legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau pentru a vă exercita oricare din drepturile ce vă sunt recunoscute în vederea asigurării controlului dumneavoastră deplin asupra modului de prelucrare a acestora, vă rugăm să luați legătura cu noi, prin email, la adresa dataprotection@tchibo.ro.

 

Detalii suplimentare de contact

Operator: S.C. Tchibo Brands S.R.L., Calea Floreasca, nr.55, etaj 3, Sector 1, Bucureşti

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor: S.C. Tchibo Brands S.R.L., Calea Floreasca, nr.55, etaj 3, Sector 1, Bucureşti, dataprotection@tchibo.ro

Autoritatea de supraveghere: ANSPDCP, Blvd. General Gheorghe Magheru, nr 28-30, Sector 1, Bucureşti, www.dataprotection.ro, Telefon: 031 805 9211, Email: anspdcp@dataprotection.ro

Drepturile dumneavoastră

În orice moment, sunteți îndreptățit să vă prevalați de oricare din drepturile ce vă sunt recunoscute de lege în calitate de persoană vizată. În cazul în care sunt îndeplinite cerințele legale cerute, aveți următoarele drepturi:

Pentru a putea soluționa orice fel de solicitare scrisă venită din partea dvs., suntem obligați să verificăm cu atenție datele dumneavoastră de identitate. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că ne rezervăm dreptul de a vă solicita informații/date suplimentare sau dovada realității datelor dumneavoastră, în funcție de sensibilitatea datelor solicitate. În principal, aceste măsuri au ca scop protejarea datele împotriva accesului neautorizat al terților.

Dacă doriți să vă confirmăm ce date cu caracter personal vă sunt prelucrate sau dacă doriți transmiterea acestora altui operator, vă rugăm să ne contactați în scris la adresa: dataprotection@tchibo.ro.

 

Detalii privind drepturile dumneavoastră

 

– Acces, portabilitatea datelor

În orice moment, aveți dreptul la confirmarea gratuită a datelor care se referă la persoana dvs. și pe care noi le prelucrăm. În plus, aveți oricând dreptul de a solicita ca datele să fie transmise către dvs. sau unui alt operator.

Dacă doriți să primiți confirmarea privind prelucrarea datele dvs. sau dacă doriți transmiterea acestora unui alt operator, vă rugăm să ne contactați în scris la dataprotection@tchibo.ro. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că putem transmite numai datele cu caracter personal pentru a căror transmitere ni s-a acordat, în prealabil, consimțământul, sau pentru prelucrarea cărora există încheiat un contract.

– Rectificare, ștergere, restricție

În urma solicitării exprese din partea dvs., vom rectifica, bloca sau șterge datele dvs. personale care au fost supuse prelucrării, cu excepția situațiilor în care legea prevede altfel (de exemplu, în cazul obligației de păstrare a datelor de facturare prevăzută de Codul Fiscal Român). Vă rugăm să ne contactați în scris la adresa dataprotection@tchibo.ro.

 

– Retragerea consimțământului / contestaţia

În cazul în care ne-ați dat consimțământul în vederea prelucrării datelor dvs. personale, prin intermediul unei notificări scrise puteți să îl retrageți în orice moment. Vă rugăm să ne contactați în scris la adresa dataprotection@tchibo.ro. În orice moment puteți contesta folosirea datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct sau vă puteți retrage consimțământul privind prelucrarea acestora, prin intermediul unei notificări scrise, la adresa dataprotection@tchibo.ro.

 

– Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

Dacă doriți să contactați direct autoritatea de supraveghere competentă, vă rugăm să contactați dataprotection.ro (email: anspdcp@dataprotection.ro).

Securitatea datelor

 

Pentru www.tchibo.ro vă oferim criptarea procedurii de securitate SSL (Secure Socket Layer).

Puteți recunoaște transferul datelor criptate prin imaginea unei taste închise sau a unui simbol de blocare în partea de sus a browserului.

Aplicăm cel mai înalt nivel de standarde de protecție și securitate pentru a vă proteja datele personale împotriva accesului sau pierderii neautorizate. Dorim să subliniem faptul că transferul de date prin Internet (de exemplu în cazul comunicării prin e-mail) poate prezenta riscuri de securitate. Nu este posibilă protejarea completă a datelor împotriva accesului terților.

Contact

În secțiunea de contact puteți găsi adresa firmei, telefonul și e-mailul de contact. Informațiile pe care le puteți furniza atunci când ne contactați sunt, în general, voluntare. Informațiile dvs. vor fi prelucrate de noi pentru a vă răspunde la solicitarea dvs. Pentru a răspunde solicitării dvs., s-ar putea să vă contactăm pentru a ne oferi mai multe detalii.

Transferul de date

 

Tchibo Brands SRL nu transferă datele dvs. personale către nicio parte terță.

În cazul în care datele dvs. personale vor fi prelucrate de furnizorii de servicii care ne oferă suport pentru serviciul clienți sau pentru crearea și trimiterea materialelor noastre publicitare, scopul pentru care datele sunt transferate este limitat la minimul necesar. Transferul de date are loc în formă criptată.

În cadrul desfășurării operațiunilor de prelucrare a datelor de către imputerniciți, acești parteneri ai noștri au fost atent selecționați de către noi și sunt obligați, în conformitate cu dispozițiile legale din articolul 28 UE GDPR, să vă gestioneze datele în deplină confidențialitate și în conformitate cu standardele de protecție a datelor impuse de Tchibo Brands SRL. În principal, partenerilor noștri nu le este permis să transfere datele clienților către terți în scopuri de marketing direct sau să le utilizeze ei înșiși în scopuri comerciale.

În cadrul desfășurării operațiunilor de prelucrare a datelor, vom transmite datele dvs. către următorii destinatari:

Rețineți: Aveți oricând posibilitatea de a obține informații suplimentare referitoare la fiecare tip de prelucrare în parte din cuprinsul capitolelor Politicii noastre de confidențialitate. Pentru aceasta va rugăm să ne contacți la adresa dataprotection@tchibo.ro.

Transferuri către țări terțe

În cazul în care devine necesară transferarea datelor către părți terțe pentru a asigura îndeplinirea scopurilor pentru care a fost realizată prelucrarea vă asigurăm că datele dvs. rămân în cadrul Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European.

În cazuri excepționale în care acest lucru nu este posibil, fiind necesar transferul datelor către o țară terță, Tchibo Brands SRL va lua toate măsurile necesare (cum sunt cele cuprinse în clauzele contractuale standard ale CE) pentru a crea un nivel rezonabil de protecție a datelor.

 

În cele ce urmează, vă rugăm să găsiți enumerate prelucrările care vor fi efectuate în țările terțe:

Suport IT global

În cadrul monitorizării și susținerii continue a sistemelor noastre informatice, furnizorii de servicii care sunt angajați de noi separat au acces la sistemele noastre de prelucrare a datelor. Transferul de date are loc pe baza clauzelor contractuale standard ale Comisiei Europene.

 

Tehnologii de urmărire și direcționare

Prelucrarea se referă la acele transferuri de date către serverele furnizorilor de servicii care își au sediul în SUA. Transferul de date are loc pe baza clauzelor contractuale standard ale Comisiei Europene.

 

Furnizarea datelor necesare

 

Noi prelucrăm date personale, cum ar fi numele, adresa de corespondenta, adresa de e-mail etc. în diferite situații de prelucrare. Prin această Politică de confidențialitate, dorim să vă oferim o prezentare cât mai detaliată cu putință a modului în care sunt gestionate datele dvs., asupra bazei juridice pe care o folosim pentru prelucrarea datelor și dacă este necesară furnizarea datelor dvs. în baza contractului sau în conformitate cu legea.

În cazul în care Tchibo Brands SRL vă prelucrează datele în baza unui contract sau în conformitate cu legea, câmpurile de înscriere sunt afișate ca şi câmpuri obligatorii, în cazul în care vă solicităm informațiile pentru a încheia contractul sau din cauza unei cerințe legale.

În cazul în care este posibil să ne furnizați date personale suplimentare, vă rugăm să verificați datele pe care doriți să ni le dezvăluiți.

 

Asistenţă Clienți

Pentru a vă putea ajuta, vă oferim asistență clienți. Pentru a soluționa o problemă (de exemplu înlocuirea aparatului dvs. de cafea sau a unei piese a aparatului de cafea), vă vor fi solicitate date personale care servesc doar scopului de a vă legitima, de a soluționa problema și pentru asigurarea calității.

Pentru a vă rezolva problema, este posibil să solicităm următoarele informații de la dvs.:

 • – Nume, prenume
 • – Adresa de facturare și de livrare
 • – Adresa de email
 • – Semnătură
 • – Dacă este cazul, numărul de telefon.

În ceea ce privește solicitările/ comentariile pe care le-ați postat pe pagina de Facebook Tchibo România sau pe alte rețele sociale, vă rugăm să vă familiarizați cu Politica de confidențialitate a rețelelor sociale respective.

 

Controlul calității

Pentru a vă putea oferi un serviciu continuu neconformitățile privind prelucrarea datelor sunt supuse controlului calității, motiv pentru care vă rugăm să ne contactați la: consumator@tchibo.ro.

 

Procese de curățare a datelor

 

Dorim să vă informăm că Tchibo Brands SRL verifică în mod regulat corectitudinea datelor deținute.

Baza legală pentru prelucrarea datelor în cadrul procesului nostru de curățare este articolul 6 alineatul 1 litera c) UE GDPR, prin care suntem obligați din punct de vedere legal să verificăm corectitudinea datelor deținute de noi.

Notificarea clienților cu privire la prelucrarea datelor în cazuri speciale

Vă vom informa de fiecare dată când vom prelucra datele dumneavoastră în cazuri particulare, mai exact datele de contact stocate de noi. Astfel de prelucrări pot apărea, spre exemplu, la întârzierile de livrare.

Prelucrarea datelor dvs. în scopuri de marketing direct este exclusă, cu excepția cazului în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră.

Vizitarea site-urilor

 

Când accesaţi

anumite date vor fi colectate. Aceste date sunt evaluate statistic de către noi și sunt utilizate numai pentru a vă oferi un conținut individual de marketing și pentru a îmbunătăți atractivitatea, conținutul și funcțiile site-ului nostru.

În fișierele noastre de jurnal de server, salvăm informațiile pe care browserul dvs. le trimite automat din motive tehnice. Acestea pot include:

 • – Tipul / versiunea browser-ului
 • – Sistemul de operare folosit
 • – URL-ul care face trimiterea (cel mai recent vizitat)
 • – Numele de gazdă al dispozitivului de acces final (adresa IP)
 • – Data și ora accesului la server.

În cazul smartphone-urilor, tabletelor și altor dispozitive mobile finale: producător / model.

Nu există nicio salvare a acestor date legate de o anumită persoană. De asemenea, aceste date nu sunt combinate cu alte surse de date.

Baza legală pentru prelucrarea adresei dvs. IP este articolul 6 alineatul 1 litera f) UE GDPR. Interesul nostru legitim provine din scopurile prelucrării enumerate mai jos:

 • – Garantarea unei conexiuni fără probleme
 • – Garantarea utilizării confortabile a site-ului / aplicației noastre
 • – Evaluarea securității și stabilității sistemului

Publicitate / marketing

 

Noi prelucrăm datele clienţilor/consumatorilor noştri în scopuri de marketing, în principal pe baza consimţământului. În special, în timpul acestui proces, ne asigurăm că serviciile noastre sunt adaptate pe cât posibil cerințelor dumneavoastră. Folosind valori de probabilitate, ne străduim să vă prezentăm în mod ideal un conținut publicitar care vă va interesa.

Va puteti opune la folosirea datelor dvs. în scopuri de marketing în orice moment prin intermediul unei notificări scrise scurte trimisă la adresa dataprotection@tchibo.ro sau vă puteți retrage consimțământul, fără costuri.

Cookies-uri, urmărire, (re) direcționare

Pentru a vă oferi cea mai bună experiență, www.tchibo.ro și www.cafeauapromisa.ro prelucrează cookies-uri și pixeli de urmărire. Noi le folosim în serviciile noastre digitale. Prin utilizarea site-urilor noastre, puteți fi de acord cu salvarea Cookies sau vă puteți face propriile setări.

Fișierele Cookies sunt fișiere text mici care sunt depuse pe computerul dvs., smartphone sau tabletă prin serviciile noastre digitale și care sunt salvate de browserul dvs.

Utilizăm Cookies în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera f) și litera a) UE GDPR. Interesul nostru de a adapta serviciile noastre la cerințele dvs. cât mai exact posibil și de a optimiza serviciile noastre în termeni comerciali este considerat legitim în sensul regulamentului menționat mai sus. Folosind valori de probabilitate, ne străduim să vă prezentăm în mod ideal un conținut publicitar care vă va interesa. Adresa dvs. IP este înregistrată anonimizată.

Prin aceasta, măsurăm

 • – frecvența sau accesul la pagină,
 • – navigarea generală a paginilor noastre.

 

Cookies-urile servesc, de asemenea, în scopul gestionării funcțiilor speciale și de confort.

De asemenea, este posibil să ajustăm în mod optim serviciile noastre digitale la cerințele dvs. și, de exemplu, să prezentăm ocazional doar publicitatea pentru oferte speciale.

 

Detalii despre cookies-uri și pixeli de urmărire

În cuprinsul unor  pagini, www.tchibo.ro și www.cafeauapromisa.ro, folosim „cookies-uri permanente”. Acestea ne permit să vă oferim setări personalizate sau informații de afișare, cum ar fi articolele recent vizualizate, pe o perioadă mai lungă de timp (în funcţie de serviciul respectiv) Perioada de timp pentru care cookies-urile sunt salvate depinde de scopul lor de utilizare și nu este aceeași pentru toate cookies-urile. Cu toate acestea, puteți respinge cookies-urile prin setările browser-ului dvs. Utilizăm cookies-urile în următoarele scopuri:

 • – Funcționalitatea serviciilor noastre digitale
 • – Analiză Web
 • – Scopuri de marketing.

Pixeli de urmărire

Informațiile referitoare la atractivitatea serviciului nostru online sunt foarte importante pentru noi și ne ajută să optimizăm în permanență serviciile noastre digitale pentru dvs. Din acest motiv, folosim pixeli de urmărire (grafică mică) în serviciile noastre digitale pentru www.tchibo.ro și www.cafeauapromisa.ro. Pixelii de urmărire au scopuri similare cu modulele cookies.

Dacă un serviciu este deschis, pixelul de urmărire este încărcat și prelucrat de un server de pe internet. Prin acesta, putem vedea ce conținut este vizitat de clienții noștri din ce regiune, cât de frecvent și ce acțiuni au fost efectuate prin intermediul serviciilor noastre digitale. Adresa dvs. IP este înregistrată numai în formă anonimizată.

Prevenirea înregistrării comportamentului de utilizare

Majoritatea browser-elor acceptă modulele cookies în mod automat, dar oferă opțiunea de respingere a cookies-urilor sau de afișare a unui avertisment înainte de salvare. Funcția de ajutor din lista de meniu a majorității browser-elor web explică modul în care puteți instrui browser-ul dvs. să nu accepte cookies-uri noi, modul în care puteți fi informat de browser dacă primiți un cookies nou sau cum puteți să deconectați toate cookies-urile primite.

Cu toate acestea, vă recomandăm să lăsați pe deplin funcția cookies pornită, astfel încât să puteți utiliza toate funcțiile serviciului nostru online.

Cookies-urile noastre nu salvează date sensibile, cum ar fi parolele. Modulele cookies nu produc niciun fel de deteriorare pentru dispozitivul dvs. final și nu conțin niciun virus.

În cazul în care browserul dvs. șterge automat cookies-urile la închidere, cookies-urile de oprire (funcția de dezactivare) vor fi, de asemenea, șterse.

Pentru a împiedica pixelii de urmărire pe site-urile noastre, puteți utiliza instrumente cum ar fi Ghostery, Web-washer, bugnosys sau AdBlock.

Totodată, pe paginile web ale Tchibo Brands SRL există un banner (afisaj, sub formă de tabel), de Cookies (Cookiebot), care evidențiază modulele Cookies utilizate, setările predefinite ale acestora și posibilitatea dvs. de a face setări proprii, așa cum vă doriți.

 

Detalii privind analiza

În scopul proiectării concentrate, al analizei de afaceri și al gestionării prezenței web și a optimizării continue a site-urilor noastre, am folosit serviciile detaliate mai jos, în baza articolului 6 alineatul 1 litera f) și a) UE GDPR.

 

Toate prelucrările menţionate duc la un transfer de date către serverele furnizorilor de tehnologii, de urmărire și de direcționare, contractați de noi. Unele dintre aceste servere sunt situate în SUA. Transferul de date are loc  potrivit art. 46 din GDPR (cum ar fi, Clauzele Contractuale Standard ale CE – ”SCC”).

În cazul în care nu sunteți de acord cu salvarea și analizarea datelor dvs., puteți oricând să vă opuneți salvării și prelucrării datelor făcând click pe linkul corespunzător din tabelul de mai sus sau folosi instrumentele mai sus menționate. Într-un astfel de caz, un cookie de oprire va fi depus în browser-ul dvs., ceea ce înseamnă că serviciile folosite nu vor prelucra niciun fel de date din sesiune.

Google Analytics

 

Tchibo Brands SRL utilizează Google Analytics, un serviciu Google Inc. („Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.

 

Informații suplimentare privind termenii și condițiile de utilizare și protecția datelor pot fi găsite pe

http://www.google.com. Dorim să subliniem că pe acest site Google Analytics a fost extins cu codul „gat._anonymizeIp ();” cod, pentru a garanta prelucrarea anonimă a adreselor IP (mascarea IP-ului).

 

Facebook

În ceea ce privește serviciile noastre digitale, folosim funcțiile de urmărire ale companiei Facebook Inc. („Facebook”) 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA. Tehnologia ne permite să vizăm utilizatorii de Internet care s-au arătat interesați de produsele noastre prin intermediul publicității prin Facebook.

Nu transferăm pe Facebook niciun fel de adrese de e-mail ale clienților noștri.

Informații suplimentare privind reglementările privind protecția datelor de pe Facebook pot fi găsite la http://www.facebook.com.

 

Marcaje sociale / plug-in-uri sociale

 

Pentru a face site-urile noastre mai atractive și mai prietenoase, folosim pe www.tchibo.ro și www.cafeauapromisa.ro „marcaje sociale” și „plug-in-urilor sociale”, pe care le folosim în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera f) UE GDPR pentru a crește gradul de conștientizare a societății noastre. Scopul promoțional din spatele său este considerat un interes legitim în temeiul GDPR UE. Responsabilitatea pentru operare în conformitate cu legile privind protecția datelor trebuie garantată de furnizorul respectiv.

 

Marcajele sociale sunt marcajele pe Internet care vă permit să accesați prezența noastră prin intermediul furnizorilor respectivi:

 • – Facebook, Instagram (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA)
 • – YouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA)

Aceasta înseamnă că marcajele sociale (butoanele) sunt incluse ca link-uri. Făcând clic pe butoane, sunteți direcționat către pagina noastră de către furnizorii respectivi, adică informațiile dvs. nu sunt transferate decât după ce faceți clic pentru prima dată și sunt direcționate către furnizorul respectiv. Informațiile privind manipularea datelor dvs. personale la utilizarea serviciilor furnizorului pot fi găsite în Politica de confidențialitate a furnizorului respectiv.

 

Contribuțiile dvs. referitoare la Tchibo Brands SRL pe site-urile social media

Dorim să vă informăm că verificăm cu regularitate prezențele mass-media sociale, pentru a înregistra rapoarte cu privire la Tchibo Brands SRL.

 

Contribuțiile dvs. sunt evaluate intern de către noi și prelucrate ca rapoarte. În timpul acestui proces, nu se face nicio legătură cu persoana sau contul dvs. de client. Numele și fotografia dvs. rămân anonime. Interesul nostru de a gestiona opiniile și de a analiza influența social media este considerată a fi efectuată în scopul intereselor legitime ale operatorului, în sensul articolului 6 alineatul 1 litera f) din GDPR.

 

Plug-in-uri sociale

 

De asemenea, folosim funcția de plug-in social pentru rețeaua de Plug-in-uri sociale Facebook, Instagram care este o tehnologie care vă permite, ca utilizator, să oferiți posibilitatea ca un anumit conținut să fie accesibil membrilor rețelei sociale prin intermediul unei conexiuni directe.

 

Pentru a vă proteja confidențialitatea, oferim aceste plug-in-uri sociale intitulate „2 butoane de clic” (metoda cu două clicuri). În timpul acestui proces, folosim o soluție tehnică pentru a încorpora plug-in-urile sociale, ceea ce împiedică transmiterea datelor care sunt deja prezente în momentul deschiderii site-ului nostru (de exemplu adresa IP) în rețele sociale precum Facebook, Instagram.

 

Aceasta înseamnă că butonul de Facebook, Instagram (operat de Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA) este dezactivat în mod implicit.

 

Acestea nu sunt activate până când nu faceți clic pe plug-in-ul social pentru prima dată. Conținutul plug-in-urilor este transferat direct în browser-ul dvs. prin Facebook și încorporat în site-ul nostru. Cu al doilea clic pe plug-in-urile sociale, puteți utiliza pe deplin funcțiile, de exemplu „recomandați”. Vă rugăm să aveți în vedere următoarele puncte în legătură cu plug-in-urile respective.

 

Detalii despre plug-in-uri

 

Plug-in-uri sociale Facebook

Tchibo Brands SRL nu are nicio influență asupra sferei de acoperire a datelor pe care Facebook le colectează cu ajutorul acestui plug-in. Cu toate acestea, dorim să vă informăm despre acest lucru în cea mai transparentă modalitate posibilă. De asemenea, puteți găsi mai multe informații pe site-ul Facebook.

 

Potrivit Facebook, numai o adresă IP anonimă este salvată în Germania. Scopul și domeniul colectării datelor și prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor prin Facebook, precum și opțiunile de drepturi și setări în acest sens pentru a proteja confidențialitatea utilizatorului pot fi găsite în Politica de confidențialitate Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.  

 

În cazul în care un utilizator este membru al Facebook și nu dorește ca Facebook să colecteze date despre el sau ea prin acest serviciu și nu doreşte ca acestea să fie combinate cu datele sale de membru salvate de Facebook, el sau ea trebuie să se deconecteze de pe Facebook înainte de a accesa pagina de Internet și înainte de activarea plug-in-ului social. De asemenea, puteți bloca plug-in-urile sociale Facebook cu diverse programe de tip add-ons pentru browser-ul dvs. De asemenea, puteți preveni complet încărcarea plug-in-urilor Facebook cu programe de tip add-ons pentru browserul dvs., de exemplu cu „Facebook blocker”.

Instagram si YouTube

 

Paginile web aparținând Tchibo Brands SRL pot conține și câte un link (icon/imagine/buton activ), către conturile de Instagram și YouTube, care aparțin Tchibo Brands SRL.

Pentru aceste conturi se aplică Politicile de confidențialitate și de Cookies aparținand acestor platforme (rețele sociale).

Aceste Politici pot fi consultate direct pe pagina acestor platforme și pot fi actualizate, în condițiile acestora

Competiții cu premii

 

Pentru participarea și desfășurarea concursurilor cu premii, precum și pentru trimiterea de anunțuri legate de premii și distribuirea premiilor, avem nevoie de date de la dvs. De exemplu, acestea includ:

 • – Nume, Prenume
 • – Adresa de email
 • – Dacă este cazul, anul nașterii
 • – Dacă este cazul, numărul de telefon
 • – Dacă este cazul, adresă de corespondență
 • – Dacă este cazul, date colectate din alte surse (în măsura în care o poză încărcată de un participant în cadrul unui concurs conține și/sau numai imagea/poza unei sau unor alte persoane decât persoana participantului la concurs, responsabilitatea pentru dezvăluirea datelor personale ale altor persoane revine numai participantului. Participantul la concurs este pe deplin responsabil de conținutul imaginii încărcate.

De regulă, datele dvs. sunt păstrate între 6 luni și 1 an, dacă nu câștigați nimic, iar datele câștigătorilor, pentru a întocmi contractul până la expirarea garanțiilor contractuale legale și posibile, şi a drepturilor de garanţie. După expirarea acestei perioade, vom păstra informațiile referitoare la relația contractuală care sunt necesare în temeiul legilor comerciale și fiscale pentru perioada de timp prevăzută de legislație. În această perioadă (de regulă, zece ani începând cu data de încheiere a exercițiului financiar în care a fost încheiat contractul) datele vor fi prelucrate din nou numai în cazul unui control efectuat de administrația financiară pentru verificarea financiară și fiscală în scopul clarificării oricărei posibile activități ilegale.

 

Dacă ați fost de acord cu utilizarea acestora în scopuri de publicitate directă, vom prelucra datele dvs. până când vă veți retrage consimțământul. Acest consimțământ este voluntar și poate fi retras în orice moment prin trimiterea unei notificări către Tchibo Brands SRL la adresa dataprotection@tchibo.ro.

 

Dezvăluirea datelor 

 Transmitem datele dvs. către imputerniciți și unor furnizori de servicii:

 • – pentru organizarea campaniei (de exemplu participare, validare, tragere la sorți, alocare premiu)
 • – pentru a trimite premiile
 • – numai dacă partenerul a fost de acord să respecte standardele de protecție a datelor.

Dacă organizăm competiții pe platforme sociale (de exemplu, Facebook), vă rugăm să vă familiarizați și cu prevederile privind protecția datelor din platforma respectivă.

 

Partenerii contractuali externi și alte grupuri relevante  

 

Managementul Furnizorului de servicii

Dorim să vă informăm că prelucrăm datele dvs. în cursul cooperării dintre dvs. și Tchibo Brands SRL.

 

Pentru a încheia, a efectua sau a rezilia relația contractuală, avem nevoie de date de la dvs. De exemplu, acestea includ:

 • – Numele Companiei
 • – Adresa
 • – Persoana de contact și datele de contact

Bazele de date de contact

Dorim să vă informăm că vă prelucrăm datele de bază și de contact, precum și orice factură și date de plată în cursul cooperării dintre dvs. și Tchibo Brands SRL.

Acest tip de relație contactuală facilitează pentru Tchibo Brands SRL posibilitatea de a vă contacta, în cazul în care doriți să utilizați din nou serviciile oferite (în calitate de furnizor de servicii).

Prelucrarea adresei de e-mail are loc până la primirea unei obiecții privind prelucrarea.

 

Scanarea „Listelor privind terorismul”

Regulamentul UE 2580/2001 / CE și 881/2002 / CE privind combaterea terorismului interzice desfășurarea oricăror relații de afaceri cu persoane și organizații care sunt suspectate de activități teroriste, motiv pentru care niciun client, prestator, furnizor de servicii sau angajat al companiei Tchibo Brands SRL nu poate să fie suspect de terorism sau să fie inclus în listele de terorism gestionate la nivelul UE (liste de terorism).

Prin urmare, în baza dispozițiilor legale incidente, Tchibo Brands SRL urmează să realizeze o comparație a datelor personale din propria bază de date cu cele cuprinse în listele de terorism de fiecare dată când situația o va impune. Acest tip de prelucrare este permis de art. 6 paragraf. 1 litera c) și de art. 6 paragraf. 1 litera f) din GDPR.

 

Dacă nu doriți ca datele dvs. să fie transmise pe baza serviciului oferit în scopul derulării campaniei, este posibil să nu puteți participa.

 

Temeiul juridic al transferului de date este articolul 6 alineatul (1) litera b) și articolul 6 alineatul (1) litera a) din GDPR.

 

Temeiul juridic al anumitor prelucrări

 

Baza legală a unora din scopurile menționate mai sus este:

 1. – Articolul 6 Alineatul 1 Litera a) GDPR UE, pentru scopuri de marketing direct;
 2. – Articolul 6 Alineatul 1 Litera b) UE GDPR, pentru scopuri legate de asistența clienților și consumatorilor, ca și pentru participanții la concursuri care acceptă regulamentul concursului;
 3. – Articolul 6 alineatul (1) Litera (c) UE GDPR, pentru scopuri legate de contractare, pentru atribuirea și publicarea premiilor în campaniile promoționale.

 

Politica de păstrare a datelor

 

Tchibo Brands SRL a implementat o politică internă de păstrare a datelor care stabilește perioade de păstrare a datelor (de ex. 3 ani pentru CV-urile candidaților, 10 ani pentru bazele de date care conţin câştigătorii premiilor din promoție) și / sau criterii de păstrare a datelor pentru fiecare tip de prelucrare. În cazul în care există o prevedere legală privind păstrarea datelor, Tchibo Brands SRL o va aplica (de exemplu, datele conținute în factură, factura însăși este păstrată timp de 10 ani, conform Codului Fiscal Român).

 

 

Versiunea 0.3.1 din data de 23.10.2020