TERMENI ŞI CONDIŢII

www.tchibo.ro este site-ul deținut și operat de S.C. Tchibo Brands S.R.L., societate cu răspundere limitată constituită în România cu sediul în Calea Floreasca nr. 55, etaj 3, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/7384/2001, având CUI 14147924, denumită în continuare „Tchibo Brands”, dezvoltat cu scopul de a constitui o sursă generală de informare privind produsele din gama Tchibo, precum și informații referitoare la eventuale tombole sau campanii promoționale Tchibo Brands. Prin accesarea acestui site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, confirmați că ați citit, înțeles și acceptat următoarele termene și condiții.

Drepturile de proprietate intelectuală și proprietatea site-ului

Conținutul site-ului www.tchibo.ro este protejat prin Legea drepturilor de autor. Drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la textele, imaginile, sunetele, programele software, precum și orice alte materiale din interiorul acestui site, sunt proprietatea exclusivă a Tchibo Brands sau a altor companii membre sau afiliate ale grupului de companii Tchibo, sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept.

În lipsa altor precizări, toate drepturile de proprietate intelectuală privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile, precum și toate celelalte materiale prezentate în acest site aparțin Tchibo.

Tchibo Brands își rezervă toate drepturile cu privire la cele de mai sus și își va exercita la nevoie aceste drepturi în limitele permise de lege. Nimic din conținutul acestui site nu constituie o licență sau dreptul de a utiliza vreo imagine, marcă comercială, marcă de servicii, logo-ul sau alte materiale prezentate pe site de către vreo persoană. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site de către vreo persoană fără acordul scris prealabil din partea Tchibo Brands.

Sunt permise navigarea pe site-ul www.tchibo.ro, reproducerea unor pasaje prin imprimarea, copierea, descărcarea pe suporturi de stocare informatice, numai în scopuri necomerciale respectiv pentru informare sau uz personal, cu condiția păstrării intacte a tuturor drepturile de autor și a altor însemne de proprietate ale Tchibo Brands.

Tchibo Brands nu acordă vizitatorilor site-ului niciun fel de licență sau drept asupra materialelor postate si/sau descărcate de pe site, precum și în ceea ce privește conținutul și structura site-ului.

Descărcarea sau copierea prin alte metode de multiplicare a materialului de pe site nu transferă către persoana în cauză drepturile asupra materialelor de pe site. Orice date transmise către acest site devin proprietatea Tchibo Brands, pot fi utilizate de către Tchibo Brands în orice scop dacă acesta se încadrează în limitele legii și pot fi dezvăluite de către Tchibo Brands la discreție, inclusiv către orice tip de autorități.

Dvs. în calitate de vizitator al site-ului Tchibo, sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor și actelor normative aplicabile.

Acuratețea și integralitatea informației – nicio responsabilitate

În nicio împrejurare, Tchibo Brands nu răspunde pentru nici o pagubă (directă sau indirectă) adusă dvs. sau oricărui terț în legătură cu utilizarea acestui site și a conținutului respectiv informațiilor pe care acesta le cuprinde.

Tchibo Brands asigură securitatea site-ului la standardele cele mai înalte. De asemenea Tchibo Brands ia toate măsurile ca informațiile și materialele prezentate pe site-ul www.tchibo.ro să fie exacte și corecte.

Cu toate ca depune toate eforturile necesare pentru a asigura acuratețea si integralitatea informației de pe acest website, Tchibo Brands nu este răspunzător de eventuale inadvertențe care pot apărea pe acest site.

Dvs., în calitate de vizitator al site-ului, sunteți responsabil pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor disponibile pe acest site, utilizarea site-ului www.tchibo.ro se va face pe riscul dvs. personal și exclusiv.

Disponibilitatea produselor și serviciilor

Site-ul www.tchibo.ro a fost creat cu scopul de a oferi o informare generală asupra produselor și serviciilor din gama Tchibo, adresându-se persoanelor cu reședință în Romania.

Orice referire la produs sau servicii prezentate pe site nu vor reprezenta și nu pot fi interpretate drept oferte de vânzare sau furnizare a acelui/acelor produse/servicii.

Informațiile referitoare la disponibilitatea unui/unor anumit/e produse/servicii într-o altă țară decât România trebuie solicitate de la distribuitorul/distribuitorii Tchibo Brands din țara respectivă.

Legătura cu site-uri conexe

Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate de Tchibo Brands utile în ceea ce priveşte conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea Tchibo Brands.

În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

Tchibo Brands nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere de pe site-ul său.

Limitări de ordin tehnic

Acest website vă este oferit astfel cum este pus la dispoziție, existând posibilitatea ca accesul la acest website să poată fi întrerupt sau să înregistreze erori sau disfuncționalități, nici cu privire la faptul că accesul la acest website va fi securizat.

Tchibo Brands nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru situațiile în care serviciile site-ului nu pot fi accesate, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

Lege aplicabilă și jurisdicție

Utilizarea acestui site, a conținutului său, sau a materialelor prezente pe acesta vor fi guvernate de către legislația română în vigoare.

Orice litigiu, plângere sau dispută determinată sau legată de utilizarea acestui site, a conținutului său, sau a materialelor prezente vor fi înaintate exclusiv instanțelor din București, România.

Modificări ale termenilor și condițiilor de utilizare

Termenii și condițiile de utilizare a acestui site pot fi modificate de către Tchibo Brands oricând fără vreo notificare prealabilă.

Sunteți de acord să recitiți această secțiune a site-ului în mod regulat, iar accesul dvs. continuu sau utilizarea acestui site vor constitui dovada că ați fost de acord cu aceste modificări.

Declarația Tchibo Brands privind datele cu caracter personal

Tchibo Brands S.R.L., cu sediul în Calea Floreasca, nr.55, etaj 3, Sector 1, Bucureşti, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/7384/2001, având CUI 14147924, („Tchibo”) își asumă angajamentul de a respecta datele tale cu caracter personal și de a se conforma prevederilor legale aplicabile respectiv Regulamentul General de Protecție a Datelor cu caracter personal (”GDPR”).

Scopul prelucrării datelor

Tchibo Brands procesează date cu caracter personal pentru prezentarea și/sau furnizarea de produse și servicii care fac parte din portofoliul Tchibo Brands, pentru analize interne destinate îmbunătățirii și dezvoltării de produse și servicii, pentru marketing, transmitere de oferte generale sau personalizate ale Tchibo Brands sau partenerilor săi, statistică, cercetare de piață, îndeplinirea obligațiilor legale etc.

Condițiile de prelucrare a datelor

Tchibo Brands procesează date doar cu consimțământul dvs., atunci când are o obligație legală, sau când poate justifica un interes legitim superior.

Siguranța datelor

Tchibo Brands tratează securitatea datelor dvs. cu maximă seriozitate, adoptând și revizuind periodic măsurile de securitate, tehnice și organizatorice, menite să protejeze datele împotriva accesului neautorizat, modificării, dezvăluirii sau distrugerii neautorizate. Accesul la date este permis doar persoanelor autorizate de Tchibo Brands care și-au însușit în prealabil obligațiile de confidențialitate.

Durata prelucrării datelor

Tchibo Brands a implementat o politică internă de păstrare a datelor care stabilește perioade de păstrare a datelor și / sau criteriile de păstrare a datelor pentru fiecare tip de prelucrare. În cazul în care există o prevedere legală privind păstrarea datelor, Tchibo Brands SRL o va aplica (de exemplu, datele conținute în factură, factura însăși este păstrată timp de 10 ani, conform Codului Fiscal Român).

Drepturile dumneavoastră

  • Dreptul la acces în conformitate cu articolul 15 UE GDPR
  • Dreptul la rectificare în conformitate cu articolul 16 UE GDPR
  • Dreptul la ștergere în conformitate cu articolul 17 UE GDPR
  • Dreptul la restricționarea prelucrării în conformitate cu articolul 18 UE GDPR
  • Dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 UE GDPR
  • Dreptul de a obiecta / retrage consimțământul în conformitate cu articolul 21 UE GDPR
  • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) litera d) UE GDPR

Pentru exercitarea oricăruia din aceste drepturi este suficient să trimiteți o cerere în acest sens către Tchibo Brands S.R.L., Calea Floreasca, nr. 55, etaj 3, Sector 1, Bucureşti, dataprotection@tchibo.ro.

Totodată, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal care v-au fost încălcate, beneficiați de dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal – A.N.S.P.D.C.P., Blvd. General Gheorghe Magheru, nr 28-30, Sector 1, Bucureşti, www.dataprotection.ro, Telefon: 031 805 9211, Email: anspdcp@dataprotection.ro.

Pentru mai multe detalii cu privire la politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal puteți vizita link-ul: Politica de confidențialitate 

Politica Cookies

Atunci când accesați www.tchibo.ro, serverele Tchibo Brands creează în mod automat înregistrări ale vizitei dvs. Aceste înregistrări includ, de obicei, adrese IP, numărul de accesări, pagina de Internet de la care v-ați conectat.

Site-ul utilizează module cookie și alte tehnologii pentru a oferi o experienţă optimă fiecărei persoane care utilizează www.tchibo.ro.

Ce este un modul Cookie și plasarea de Tchibo Brands a modulelor Cookies

Un modul cookies este un mic fișier plasat în dispozitivul dvs. care permite utilizarea funcționalităților Tchibo. De exemplu, modulele cookie ne permit să identificăm dispozitivul dvs. și să vă securizăm accesul la site-ul www.tchibo.ro, precum și să vă oferim de reclame relevante pentru interesele dvs.

Toate browser-ele, care accesează www.tchibo.rovor primi module cookie de la noi. Cookies-urile noastre nu rețin date cu caracter personal cum ar fi numele tău sau detaliile bancare.

Pentru mai multe informații, va rugăm să consultați documentul privind fișierele de tip cookies: Politica de confidențialitate